Đồng hồ hẹn giờ tưới cây dùng pin 12 béc phun sương 20 đầu tưới 8 tia tự động Florain

Đồng hồ hẹn giờ tưới cây dùng pin 12 béc phun sương 20 đầu tưới 8 tia tự động Florain (Đầu tưới điều chỉnh được)(Phụ kiện tưới cao cấp thái lan)(Ống dẫn chính 12ly, ống nhánh 6ly)

SKU: Đồng hồ hẹn giờ tưới cây dùng pin 12 béc phun sương 20 đầu tưới 8 tia tự động Florain
0 Review(s)
in stock
SKU: Đồng hồ hẹn giờ tưới cây dùng pin 12 béc phun sương 20 đầu tưới 8 tia tự động Florain