Sale! Ổ cắm đui đèn cảm ứng ATA
Sale! Ổ cắm đui đèn cảm ứng ATA
Ổ cắm đui đèn cảm ứng ATA
Ổ cắm đui đèn cảm ứng ATA

Ổ cắm đui đèn cảm ứng ATA 193 (gắn bóng led, compact)(có người đi vào vùng quét sẽ bật đèn, tự động tắt khi người ra khỏi) (dạng đui cắm trực tiếp vào ổ điện)

SKU: Ổ cắm đui đèn cảm ứng ATA AT-193
0 Review(s)
in stock
SKU: Ổ cắm đui đèn cảm ứng ATA AT-193

220.000 VND 160.000 VND