Sale! Chui đèn cảm ứng ATA
Sale! Chui đèn cảm ứng ATA
Chui đèn cảm ứng ATA
Chui đèn cảm ứng ATA

Chui đèn cảm ứng ATA 618 (gắn bóng led, compact)(có người đi vào vùng quét sẽ bật đèn, tự động tắt khi người ra khỏi)(dạng đui vặn vào chui đèn)

SKU: Chui đèn cảm ứng ATA
0 Review(s)
in stock
SKU: Chui đèn cảm ứng ATA

190.000 VND 140.000 VND