Sale! Công tắc cảm ứng gắn nổi trần ATA 70

Công tắc cảm ứng gắn nổi trần ATA 70 (bật đèn khi có người, tắt đèn khi người ra ngoài vùng quét cảm ứng)

SKU: Công tắc cảm ứng gắn nổi trần ATA 70
0 Review(s)
in stock
SKU: Công tắc cảm ứng gắn nổi trần ATA 70

250.000 VND 180.000 VND