Sale! Mắt cảm ứng hồng ngoại ATA 330

Mắt cảm ứng hồng ngoại ATA 330 (bật đèn khi có người, tắt đèn khi người ra ngoài vùng quét cảm ứng)

SKU: Mắt cảm ứng hồng ngoại ATA 330
0 Review(s)
in stock
SKU: Mắt cảm ứng hồng ngoại ATA 330

160.000 VND 120.000 VND