Bộ tưới nhỏ giọt ống 12mm 20 đầu tưới thả gốc điều chỉnh malee thái lan
Bộ tưới nhỏ giọt ống 12mm 20 đầu tưới thả gốc điều chỉnh malee thái lan
Bộ tưới nhỏ giọt ống 12mm 20 đầu tưới thả gốc điều chỉnh malee thái lan
Bộ tưới nhỏ giọt ống 12mm 20 đầu tưới thả gốc điều chỉnh malee thái lan

Bộ tưới nhỏ giọt ống 12mm 20 đầu tưới thả gốc điều chỉnh malee thái lan(Phun xòe cắm gốc) (Phụ kiện tưới thái lan)(Đầu tưới điều chỉnh được)(Ống chỉnh 12ly, ống nhánh 6ly)

SKU: Bộ tưới nhỏ giọt ống 12mm 20 đầu tưới thả gốc điều chỉnh malee thái lan
0 Review(s)
in stock
SKU: Bộ tưới nhỏ giọt ống 12mm 20 đầu tưới thả gốc điều chỉnh malee thái lan