Bộ tưới phun sương 20 đầu tưới thả gốc 1 tia malee thái lan ống 12mm
Bộ tưới phun sương 20 đầu tưới thả gốc 1 tia malee thái lan ống 12mm
Bộ tưới phun sương 20 đầu tưới thả gốc 1 tia malee thái lan ống 12mm
Bộ tưới phun sương 20 đầu tưới thả gốc 1 tia malee thái lan ống 12mm

Bộ tưới phun sương 20 đầu tưới thả gốc 1 tia malee thái lan ống 12mm (Phụ kiện tưới thái lan)(Khóa siết chống bung)(Ống chính 12ly, ống nhánh 6ly)(Đầu tưới điều chỉnh được)

SKU: Bộ tưới phun sương 20 đầu tưới thả gốc 1 tia malee thái lan ống 12mm
0 Review(s)
in stock
SKU: Bộ tưới phun sương 20 đầu tưới thả gốc 1 tia malee thái lan ống 12mm