Máy tưới điều khiển từ xa bằng wifi điện thoại 20 đầu tưới 8 tia cắm gốc malee
đầu tưới cắm gốc phun nước 8 tia thái lan
Máy tưới điều khiển từ xa bằng wifi điện thoại 20 đầu tưới 8 tia cắm gốc malee
đầu tưới cắm gốc phun nước 8 tia thái lan

Máy tưới điều khiển từ xa bằng wifi điện thoại 20 đầu tưới 8 tia cắm gốc malee (BH 12T 1 đổi 1)(Đầu tưới điều chỉnh)(Phụ kiện tưới thái lan)(Ống chính 12ly, ống nhánh 6ly)

SKU: Máy tưới điều khiển từ xa bằng wifi điện thoại 20 đầu tưới 8 tia cắm gốc Malee
0 Review(s)
in stock
SKU: Máy tưới điều khiển từ xa bằng wifi điện thoại 20 đầu tưới 8 tia cắm gốc Malee